Kişisel Verileriniz ile ilgili başvurularınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ‘e göre EĞİTİM101 EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ( “EĞİTİM101” ) ‘ne aşağıdaki resmi yollar vasıtası ile yapabilirsiniz.

Yazılı olarak; Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması ile) Veya Noter vasıtasıyla tebligat ile EĞİTİM101 ‘nin “TATLISU MAH. AKİF İNAN SOK. NO:1/1 ÜMRANİYE/İSTANBUL” adresine, zarfın veya tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılarak
Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ile
Güvenli elektronik imza ile
Mobil imza ile
İlgili kişi tarafından EĞİTİM101 ‘e daha önce bildirilen ve sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi ile
Başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama ile

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK ‘nın 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVKK ‘nın 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

Kişisel verisi işlenen gerçek kişiler, EĞİTİM101 ‘e başvuru hakkına sahiptir. İlgili kişiler, başvurularını Türkçe olarak yapmak kaydıyla bu haktan yararlanabilir. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenir. Yazılı başvurularda EĞİTİM101 ‘e evrakın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir. Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun EĞİTİM101 ‘e ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.

İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde EĞİTİM101 tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez

İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU 'nu indirmek için tıklayınız.