Bora Kökova

Çevre Mühendisi

3 Eğitim
0 Puan

Sera Gazı Emisyon Raporları Proses Modülleri ve Doğrulanması, Çevre Yönetimi, Çevre Mevzuatı, MS Excel, Word, PowerPoint, İleri Sunuş Teknikleri

Özgeçmiş