Satış Danışmanı Seviye 4 Eğitimi

11 Ocak 2021
Hasan Şimşek
Eğitim Seviyesi

EĞİTİM SEVİYESİ

Orta

Eğitim Süresi

EĞİTİM SÜRESİ

49 dakika

Eğitim Kategorisi

EĞİTİM KATEGORİSİ

Mesleki Yeterlilik

Eğitim Puanı

EĞİTİM PUANI

Katılımcı Sayısı

KATILIMCI SAYISI

2

EĞİTİM İÇERİĞİ

Giriş

00:56

Sınav İle İlgili Genel Bilgilendirme

06:20

Teorik Sınavı 1

09:55

Teorik Sınavı 2

10:25

Teorik Sınavı 3

09:39

Uygulama Sınavı Eğitimi

11:56

EĞİTİM HAKKINDA

Satış Danışmanı mesleğinin nitelikli kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması, adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri artırılması, adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermesi amacıyla bu eğitim hazırlanmıştır.


EĞİTİM İÇERİĞİ

Satış danışmanı eğitimi 3 bölümden oluşmaktadır:

1. Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu (Genel konu anlatımı)

  • MYK Sınav Kuralları Anlatımı         
  • İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu Konusu İle İlgili Örnek Soru Çözümü 
2. Bölüm: Satış Uygulamaları ( Genel konu anlatımı) 

  •  MYK Sınav Kuralları Anlatımı 
  •  Satış Uygulamaları Konusu İle İlgili Örnek Soru Çözümü
3. Bölüm: Uygulama / Performans

  • MYK Sınav Kuralları Anlatımı 
  • Başarım Ölçütlerinin Video Film İle Örnek Gösterimi


EĞİTİME KİMLER KATILMALIDIR?

Bu eğitim, mağaza, dükkân vb. yerlerde çalışan tüm satış elemanlarının katılımına uygundur.


EĞİTİMDEN EDİNİLECEK KAZANIMLAR

Bu eğitime katılacak kişiler;

  • Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav kuralları hakkında ayrıntılı olarak bilgilenir,
  • Mesleki Yeterlilik Kurumu sınavlarında sorulabilecek başarım ölçütlerinden örnek soru çözümünü öğrenir, 
  • Uygulama sınavından başarılı olabilmek için yapılması gereken iş ve işlemleri öğrenir.Ücret

265,00 TL
185,00 TL
SATIN AL