Python ile Temel Seviye Programlama Eğitimi

22 Mart 2021
Hakan Günal
Eğitim Seviyesi

EĞİTİM SEVİYESİ

İleri Seviye

Eğitim Süresi

EĞİTİM SÜRESİ

4 saat 1 dakika

Eğitim Kategorisi

EĞİTİM KATEGORİSİ

Hobi & Yaşam

Eğitim Puanı

EĞİTİM PUANI

Katılımcı Sayısı

KATILIMCI SAYISI

3

EĞİTİM İÇERİĞİ

Giriş

01:35

Bilgisayar Programlama Nedir?

06:55

Python Kurulumu

03:59

“Hello World” İlk Programım

03:24

Fonksiyonlar ve Python Yazım Kuralları

08:31

Python Değerler (Literals)

01:28

Değişkenler

05:47

Operatörler Bölüm 1

08:29

Operatörler Bölüm 2

10:43

Yorum Satırları

02:40

“Input” Fonksiyonu

05:35

Tip Dönüşümü

03:05

Karşılaştırma Operatörleri

06:42

Python Karar Yapıları

11:36

Döngüler ve Mantıksal Operatörler Bölüm 1

13:27

Döngüler ve Mantıksal Operatörler Bölüm 2

09:39

Listeler (Diziler) Bölüm 1

12:23

Listeler (Diziler) Bölüm 2

11:25

Listeler (Diziler) Bölüm 3

12:01

Listeler (Diziler) Bölüm 4

09:48

Listeler (Diziler) Bölüm 5

15:43

Fonksiyonlar ve Metotlar Bölüm 1

16:28

Fonksiyonlar ve Metotlar Bölüm 2

05:01

Tuple Değişkeni

03:12

Dictionary

13:39

Modüller “Math Modülü Fonksiyonları”

12:41

Random Modülü

09:00

String İşlemleri

16:23

EĞİTİM HAKKINDA

Bu eğitimde, sıfırdan Python ve programlamanın temellerini öğreneceksiniz. Eğitim, programlama hakkında herhangi bir bilgisi olmayan kişiler için detaylı olarak hazırlanmıştır. 


 EĞİTİM İÇERİĞİ

1. BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA NEDİR?

1.1. Derleme ile yorumlama arasındaki farklar

1.2. Python

2. PYTHON KURULUMU

3. HELLO WORLD - İLK PROGRAMIM

4. PYTHON FONKSİYONLARI

5. PYTHON PROGRAMLAMA DİLİ YAZIM KURALLARI

6. PRİNT FONKSİYONU()

7. PYTHON DEĞERLER (LİTERALS)

8. DEĞİŞKEN TÜRLERİ

8.1 Tamsayılar (Integers) ve Kesirli sayılar (Floats)

8.2 Python Strings (Karakter Dizisi)

8.3 Python Boolean (Mantıksal)

9. OPERATÖRLER

9.1. Operatörler Arasında İşlem Önceliği

10. DEĞİŞKENLER

10.1 Değişken İsimlendirme Kuralları

11. YORUM SATIRLARI

12. INPUT FONKSİYONU

13. TİP DÖNÜŞÜMÜ

14. PYTHON KARŞILAŞTIRMA OPERATÖRLERİ

14.1. Python Eşit mi - Eşit Değil mi Operatörü(==) (!=)

14.3. Python Büyüktür ve Büyük Eşit mi - Küçüktür ve Küçük Eşit mi Operatörleri(>, >=) (<, <=)

15. PYTHON KARAR YAPILARI

15.1. if Yapısı

15.2. if - Else Yapısı

15.3. if- Elif Yapısı

15.4 İç İçe If Yapısı

16. PYTHON DÖNGÜLER

16.1. Python While Döngüsü

16.2. Python For Döngüsü

16.3 Break ve Contınue

16.4 Döngüler Else

17. PYTHON MANTIKSAL OPERATÖRLER

17.1 & - And(ve)  Operatörü

17.2 | - Or(veya) Operatörü

17.3 ! - Not(değil) Operatörü

17.4 İşlem Öncelikleri Sırası

18. LİSTELER (DİZİLER)

18.1. Listeler Kullanılan Fonksiyonlar ve Metotlar

18.1.1. len() Fonksiyonu

18.1.2. append() Metodu

18.1.3. ınsert() Metodu

18.1.4. del Talimatı

18.1.5 Liste dilimleme(slice) İşlemleri

18.1.6. Listelerde Yer Değiştirme İşlemleri(Swap)

18.1.6. Listelerde(Dizilerde) Sıralama İşlemleri

18.1.7. İki listenin Yer değiştirme İşlemi

18.1.8. Listede Tekrar Eden Elemanlar

18.1.9 Çok boyutlu Liste (İç içe liste) Oluşturma

19. PYTHON FONKSİYONLAR VE METOTLAR

19.1 Fonksiyon Nedir?

19.2. Fonksiyon Tanımlama

19.3.1. Parametreli Fonksiyonlar

19.4.1. Fonksiyonlarda Varsayılan Parametre Değeri Kullanımı

19.5.1. Fonksiyondan Değer Döndürme (return)

19.6.1. Fonksiyonlar None

19.7.1. Fonksiyonlara Liste Değişkeni Gönderme

19.8.1 Fonksiyonlarda Kapsam

19.9.1 Fonksiyonlar da Global Kullanımı

19.10.1. Kendini Çağıran Fonksiyonlar - Recursive

19.10.1. Fonksiyonlar Parametreleri Elde Etme

Örnekler :

20. TUPLE

20.1.1 List ile Tuple arasındaki Farklar

21. DİCTİONARY

22. PYTHON MODÜLLER

22.1.1. Modüller Nasıl Kullanılır?

22.1.2 Module Eklemek

22.1.3. Namespace Kavramı

22.1.4. Seçici Modül Ekleme

23. MATH MODÜLÜNDE SIK KULLANILAN FONKSİYONLAR

24. RANDOM MODÜLÜ

25. STRİNG İŞLEMLERİ

25.1. String Fonksiyon ve Metodları

 

EĞİTİME KİMLER KATILMALIDIR?

  • Bilgisayar programları nasıl hazırlanır merak edenler,
  • Bilgisayar programlama hakkında hiçbir bilgisi olmayan ancak programlama öğrenmek isteyenler,
  • Python programlama dilini temel seviyede öğrenmek isteyen herkes eğitime katılabilir.

 

EĞİTİMDEN EDİNİLECEK KAZANIMLAR

  • Python dilinin yapısının, kurallarının ve kullanımının öğrenilmesi
  • Bilgisayar programlama (algoritma) mantığının öğrenilerek problem çözme becerilerinin geliştirilmesi.

 

GEREKLİ ÖN BİLGİ

Bu eğitim için hiçbir ön bilgiye ihtiyaç yoktur. Yalnızca öğrenmek istemeniz yeterlidir.

 

 


Ücret

225,00 TL
135,00 TL
SATIN AL