ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitimi

28 Aralık 2020
Umut Gül Yükselen
Eğitim Seviyesi

EĞİTİM SEVİYESİ

Orta

Eğitim Süresi

EĞİTİM SÜRESİ

1 saat 56 dakika

Eğitim Kategorisi

EĞİTİM KATEGORİSİ

İşletme & Yönetim

Eğitim Puanı

EĞİTİM PUANI

Katılımcı Sayısı

KATILIMCI SAYISI

9

EĞİTİM İÇERİĞİ

Giriş

01:07

Kapsam, Atıflar ve Terimler

00:27

4.1 Kuruluşun ve Bağlamının Anlaşılması

00:45

4.2 İlgili Tarafların İhtiyaç ve Beklentilerinin Anlaşılması (YENİ)

01:07

4.3 GGYS Kapsamının Belirlenmesi (ESKİ 4.1)

01:33

4.4 GGYS ve Prosesleri (ESKİ 4.1)

02:34

5.1 Liderlik ve Taahhüt (YENİ BAŞLIK)

02:09

5.2 Politika

01:52

5.3 Kurumsal Görev, Yetki ve Sorumluluklar (ESKİ 5.4, 5.5, 7.4.3)

02:59

6.1 Risk ve Fırsatları Belirleme Faaliyetleri

07:46

6.2 GG amaçları ve Bunlara Erişmek İçin Planlama (ESKİ 5.3)

03:01

6.3 Değişikliklerin Planlanması (ESKİ 5.3)

01:11

7.1 Kaynaklar

07:32

7.2 Yetkinlik (ESKİ 6.2)

02:37

7.3 Farkındalık (ESKİ 6.2.2 YENİ BAŞLIK)

00:46

7.4 İletişim (ESKİ 5.6)

02:08

7.5 Dokümante Edilmiş Bilgi (ESKİ 4.2)

05:38

8.1 Operasyon Planlama ve Kontrol (YENİ)

01:13

8.2 Ön Gereksinim Programları (ESKİ 7.2)

08:53

8.3 İzlenebilirlik (ESKİ 7.9)

03:03

8.4 Acil Durumlara Hazırlık Ve Müdahale (ESKİ 5.7)

02:56

8.5 Tehlike Kontrolü (ESKİ 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 8.2)

17:51

8.6 OGP Ve HACCP Planlarında Belirtilen Başlangıç

00:54

8.7 İzleme ve Ölçmenin Kontrolü (ESKİ 8.3)

04:39

8.8 Tehlike Analizi Ve Prp’larının Doğrulanması (ESKİ 7.8)

02:10

8.9 Ürün ve Hizmet Uygunsuzluklarının Kontrolü (ESKİ 7.10)

12:47

9.1 İzleme, Ölçme, Analiz Ve Değerlendirme (Yeni)

03:30

9.2 İç Tetkik (ESKİ 8.4.1)

05:24

9.3 Yönetim Gözden Geçirme (ESKİ 5.8)

03:30

10.1 Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet (YENİ)

01:46

10.2 Sürekli iyileştirme (ESKİ 8.1) ve 10.3 Gg Yönetim Sisteminin Güncellenmesi (ESKİ 8.5.2)

02:15

EĞİTİM HAKKINDA

Güvenli gıda üretmek isteyen restoranlar, gıda üreticileri, depolama ve sevkiyat kuruluşları ve yem üreticileri; bu eğitim sizin için! Gıda güvenliği tehlikelerinin önüne geçip tohumdan sofraya sağlıklı besinler üretmek için gereken standartlarla tanışın. 

ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, günümüzde birçok ülke tarafından uygulanıyor ve HACCP standardının yerini alıyor. Firmaların ve çalışanların; güvenli gıda üretmek, HACCP planı ve tehlike analizleri yapmak, ön gereksinim programlarını yönetmek ve sürekli geliştirmek için 22000 standardı ve tetkik yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmaları şarttır. Siz de kurumunuzu zamanın gereklerine göre belgelendirmek istiyosanız  hemen satın alın.  

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Kapsam ve Terimler
 • Dokümantasyon Şartları
 • Yönetimin Sorumluluğu
 • Kaynak Yönetimi
 • Güvenli Ürün Planlama ve Gerçekleştirme
 • Doğrulama ve Geçerli Kılma
 • İyileştirme


EĞİTİME KİMLER KATILMALIDIR?

 • Yönetim temsilcileri,
 • Danışmanlar,
 • GGYS prosesleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, 
 • Kariyer planını bu doğrultuda oluşturan öğrenciler,
 • Firmalarında ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi uygulayanlar,  
 • İç denetim gerçekleştiren herkes bu eğitime katılabilir.

 

EĞİTİMDEN EDİNİLECEK KAZANIMLAR

 • Tohumdan sofraya güvenli gıda üretmeyi öğreneceksiniz.  
 • Kurumunuzda güvenli gıda bilinci gelişecek.  
 • Yasalara uyum konusunda farkındalığınız artacak.
 • HACCP planlaması ve tehlike analizi ile riskleri etkin yöneteceksiniz.
 • Marka değeriniz artacak.

 

GEREKLİ ÖN BİLGİ

Her seviyeden katılımcıya açık olan eğitimimiz için herhangi bir ön bilgi gerekmemektedir.


Ücret

220,00 TL
125,00 TL
SATIN AL