ISO 14001-2015 Çevre Yönetim Sistemi Temel Bilgilendirme Eğitimi

08 Ocak 2021
Arzu Çınar
Eğitim Seviyesi

EĞİTİM SEVİYESİ

İleri Seviye

Eğitim Süresi

EĞİTİM SÜRESİ

2 saat 5 dakika

Eğitim Kategorisi

EĞİTİM KATEGORİSİ

İşletme & Yönetim

Eğitim Puanı

EĞİTİM PUANI

Katılımcı Sayısı

KATILIMCI SAYISI

9

EĞİTİM İÇERİĞİ

Giriş

02:25

Üst Seviye Yapı, Amaç ve Kapsam

05:28

Kuruluşun Bağlamı

11:40

Liderlik

08:50

Planlama Bölüm 1

14:25

Planlama Bölüm 2

08:29

Planlama Bölüm 3

08:25

Planlama Bölüm 4

12:41

Destek

17:49

Operasyon

10:35

Performans Değerlendirme

17:25

İyileştirme

07:24

EĞİTİM HAKKINDA

Bu eğitim ile ISO 14001:2015 standardı ile ilgili en temek ve en gerekli bilgileri öğreneceksiniz. Şirketleri, çevrenin korunması yönünde aldığı önlemleri belgeleyen bu standart aynı zamanda şirketin sürdürülebilirliğinin de bir göstergesidir. Bu standart ile şirketinize yapacağınız yenilikler ile doğal kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlayacaksınız. Kayıpları en aza indirecek, iş performansını maksimuma çıkaracaksınız.

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Çevre Yönetim Sistemi'nin Tanımlanması
 • Çevre Yönetim Sistemi'nin Tarihçesi
 • Çevre Yönetim Sistemi'nin Önemi
 • Çevre Yönetim Sistemi'nin Temel Kavramları
 • Kuruluş ve Bağlamın Anlaşılması
 • Kuruluşun İlgili Taraflarının İhtiyaç ve Beklentilerinin Anlaşılması
 • Çevre Mevzuatına Yönelik Yasal Gerekliliklerin Değerlendirilmesi
 • Çevre Yönetim Sistemi'ne Ait Risklerin Belirlenmesi
 • Çevre Boyut ve Etkilerinin (normal-anormal ve acil durumlar için) Tespit Edilmesi ve Bunlara İlişkin Aksiyon Planlama
 • Çevre Amaç ve Hedeflerini Belirleme, İzleme ve Değerlendirme
 • Çevre Politikasının Oluşturulması, Anlaşılması ve Duyurulması
 • Çevre Boyutları İçin Yaşam Döngüsü Yaklaşımı
 • Çevre Yönetim Sistemi'nin Kapsamı
 • Çevre Yönetim Sistemi'nin Oluşturulması, Sürdürülmesi ve İyileştirilmesinde Kaynaklar, Rol ve Sorumluların Belirlenmesi
 • Operasyonel Kontrol ve Planlama 


EĞİTİME KİMLER KATILMALIDIR?

 • Çevre Yönetim Sistemi hakkında detaylı bilgiye sahip olmak isteyenler,
 • Çalıştıkları firmalarda ISO 14001 Çevre Yönetim sistemini uygulamak isteyen çalışanlar,
 •  ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile konuları yetkinliklerine dahil etmek isteyen çalışanlar, öğrenciler, çevre mevzuatların takibi ve uygulanması konusunda çalışanlar ve çevre görevlileri,
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi'ni uygulayan firma çalışanları,
 • Birinci taraf, ikinci taraf ve üçüncü taraf denetimleri gerçekleştirmekle ilgilenen herkes bu eğitime katılabilir.


EĞİTİMDEN EDİNİLECEK KAZANIMLAR

 • Çevre Yönetimi ve Çevre Kirliliği tanımlamaları ve ortak özellikleri hakkında bilgi sahibi olacaksınız.
 • Çevre Yönetim Sistemi Standartlarını tanımanızı sağlayacak.
 • Çevre mevzuatı ile ilgili genel bilgi sahibi olacaksınız.
 • Çevre Yönetim Sistemi'nin ortaya çıkışı ve tarihçesini öğreneceksiniz.
 • ISO 14001 Standartları'nın temel kavramları hakkında bilgi sahibi olacaksınız.
 • Çevre Yönetim Sistemi'nin dayandığı temel prensiplerini bileceksiniz.
 • ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi Standardı'nın maddelerine yönelik gereksinimlerin neler olduğunu kavrayacaksınız.
 • Dokümantasyon gereklilikleri hakkında temel bilgilere sahip olacaksınız.
 • ISO 14001 Temel Eğitim Sertifikası edineceksiniz.


GEREKLİ ÖN BİLGİ

Bu eğitim için herhangi bir ön bilgi gerekmemektedir.


Ücret

220,00 TL
125,00 TL
SATIN AL