İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü - Temel Prensipleri Eğitimi

12 Ocak 2021
Elif Babacan
Eğitim Seviyesi

EĞİTİM SEVİYESİ

Orta

Eğitim Süresi

EĞİTİM SÜRESİ

17 dakika

Eğitim Kategorisi

EĞİTİM KATEGORİSİ

İş Güvenliği & Sağlık

Eğitim Puanı

EĞİTİM PUANI

Katılımcı Sayısı

KATILIMCI SAYISI

3

EĞİTİM İÇERİĞİ

Giriş

00:53

İSG Kültürü ve Temel Prensipleri

09:40

10 Temel Prensip

07:04

EĞİTİM HAKKINDA

Eğitim, işletme içindeki tüm çalışanların alması gereken iş sağlığı ve güvenliği alanındaki eğitimin genel konu başlığı altındaki bilgileri kapsamaktadır.


EĞİTİM İÇERİĞİ
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Tanımı
 • İş Kazası Tanımı
 • Meslek Hastalığı Tanımı
 • İş yerlerindeki Risk Etmenleri
 • İş Sağlığı Neden Önemlidir?
 • İş Sağlığı ve Güvenliğindeki 3 Temel Amaç
 • Güvenlik Kültürü
 • Güvenlik Kültürünün Gelişimi
 • İş Güvenliği Kültürünün Hedefledikleri
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kültüründeki İlgili Taraflar
 • Devletin Sorumluluğu
 • İşverenin Sorumluluğu
 • Çalışanın Sorumluluğu
 • Üniversitelerin Sorumluluğu
 • Meslek Odalarının Sorumluluğu
 • İş Sağlığı ve Güvenliği 10 Temel Prensip


EĞİTİME KİMLER KATILMALIDIR?

Eğitime; 

 • İşletmelerinde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün gelişmesini hedefleyen tüm işletmeler, 
 • İşverenler, işveren vekilleri,
 • Formenler, 
 • Çalışan temsilcileri ve diğer tüm çalışanlar katılabilir.

 

EĞİTİMDEN EDİNİLECEK KAZANIMLAR

 • İş sağlığı ve güvenliği kültürüne genel bir bakış açısı oluşturarak iş kazası, meslek hastalığı, tehlike, risk, risk etmeni gibi tanımları kategorize edeceksiniz.
 • İş sağlığı ve güvenliğindeki ilgili tarafların sorumluluklarını öğreneceksiniz.
 • İş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulduğu işletmelerde çalışanların ve işletmenin bir bütün olarak korunabileceğini öğreneceksiniz.


GEREKLİ ÖN BİLGİ

Eğitim için herhangi bir ön bilgi gerekmemektedir.