FSSC 22000 V.5 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitimi

29 Ocak 2021
Umut Gül Yükselen
Eğitim Seviyesi

EĞİTİM SEVİYESİ

Orta

Eğitim Süresi

EĞİTİM SÜRESİ

1 saat 24 dakika

Eğitim Kategorisi

EĞİTİM KATEGORİSİ

İşletme & Yönetim

Eğitim Puanı

EĞİTİM PUANI

Katılımcı Sayısı

KATILIMCI SAYISI

8

EĞİTİM İÇERİĞİ

Giriş

00:54

Binaların Yapımı ve Yerleşimi

02:55

Planlama

12:58

Yardımcı Hizmetler

08:54

Atıkların Uzaklaştırılması

04:24

Teçhizatın Uygunluğu, Temizliği ve Bakımı

07:42

Satın Alınan Malzemelerin Yönetimi

05:21

Çapraz Bulaşmanın Önlenmesi İçin Tedbirler

04:26

Temizleme ve Sanitize Etme

04:12

Haşere Kontrolü

06:24

Personel Hijyeni ve Çalışanların Olanakları

08:04

Tekrar İşleme

03:28

Ürün Geri Çekilmesi Usulleri

02:11

Depolama

02:23

Ürün Bilgisi ve Tüketicinin Bilgilendirilmesi

01:01

Gıdanın Korunması, Biyodikkatlilik ve Biyoterörizm

01:37

FSSC Part-4 Ek Gereklilikler

07:55

EĞİTİM HAKKINDA

Gıda üreticileri, taşeronlar ve hizmet sahipleri! Güvenli, kaliteli bir üretim sistemi kurmanın ve onu sürdürülebilir hale getirmenin yolu bu eğitimden geçiyor. Bu standart, insan, teknik ve yönetimsel faktörlerin üretim kalitesine olan etkilerine odaklanırken kontrol, depolama ve sevkiyat işlemlerini de kapsıyor. Bilgilendirme eğitimi; kurumunuzdaki sistemin aksaklıklarını fark etmenizi sağlıyor. Ayrıca önleyici ve düzeltici faaliyetler yardımıyla sürecin iyileştirilmesini sağlayacak personeli de yetiştiriyor. Daha ne olsun?

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Kapsam ve Terimler (FSSC 22000)
 • Dokümantasyon Nasıl Kuruluyor?
 • Politika Belirleyelim (sınıf uygulaması)
 • Üst Yönetimin Görevleri Nelerdir?
 • Görev Tanımlarını Belirleyelim
 • Gıda Güvenliği Ekip Lideri Kimdir?
 • İletişim
 • Acil Durum Planı Yapalım
 • Altyapı ve Çalışma Ortamı Şartları
 • Ön Gereksinim Programlarını Oluşturalım
 • Operasyonel Ön Gereksinimleri Ayırt Edelim
 • Tehlike Analizi Toplantıları
 • HACCP Planı
 • Doğrulama ve Geçerli Kılma
 • İzlenebilirlik Sistemi Kuruyoruz
 • Tedarik Yönetimi
 • Geri Çağırma Tatbikatı
 • Gıda Savunma ve Biyoteröriz


EĞİTİME KİMLER KATILMALIDIR?

 • Yönetim temsilcileri, 
 • Danışmanlar,
 • FSSC 22000 prosesleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler,
 • Kariyer planını bu doğrultuda oluşturan öğrenciler,
 • Firmalarında FSSC 22000 VERSİYON 5.0 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ uygulayanlar, 
 • İç denetim gerçekleştirenler,
 • Birinci, ikinci ve üçüncü taraf denetimlerinde görev almak isteyen her birey eğitime katılabilir.


EĞİTİMDEN EDİNİLECEK KAZANIMLAR

 • Kurumunuza planlama ve strateji konularında gelişme imkanı sağlayacak.
 • Yasalara uyum konusunda farkındalığınızı artıracak.
 • Kaliteli ve güvenilir bir üretim sistemi kurmanızı sağlayacak.


GEREKLİ ÖN BİLGİ

Eğitimimiz her seviyeden katılımcıya açıktır. 

 

 

 

Eğitim Yorumları

5
 • 5 Yıldız
 • 4 Yıldız
 • 3 Yıldız
 • 2 Yıldız
 • 1 Yıldız
 • %100
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
E A

Emre AYRILMAZ

01 Mart 2021
Akıcı ve yararlı bir eğitim oldu. Teşekkürler.


Ücret

220,00 TL
125,00 TL
SATIN AL